Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – jak skorzystać?

Sytuacja finansowa Twojej firmy zaczyna się pogarszać? Środki finansowe zbyt szybko się kurczą, a firma nie przynosi oczekiwanych zysków? Za chwilę będziesz musiał decydować, które zobowiązania są ważniejsze i muszą być opłacone w pierwszej kolejności, a które mogą zaczekać? A może już masz problem z płynnością finansową i przestałeś regulować zobowiązania?

Nie zwlekaj, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia i przeprowadź skuteczną restrukturyzację Twojej firmy. Rozwiązaniem problemów Twojej firmy może być uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR). Tryb ten został wprowadzony jako opcja ratunkowa w początkowym okresie pandemii COVID-19. Postępowanie to okazało się jednak na tyle popularne i skuteczne, że przedłużono jego obowiązywanie  do 30 listopada 2021 r. UPR to czteromiesięczna procedura, podczas której Twoja firma będzie chroniona przed konsekwencjami problemów finansowych, takich jak postępowania egzekucyjne.

Od czego zacząć?

Pierwszym i niezbędnym krokiem dla zainicjowania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest wybór doradcy restrukturyzacyjnego i podpisanie umowy na sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Doradca restrukturyzacyjny to zewnętrzny ekspert nadzorujący proces restrukturyzacji. Jako jedyny, po podpisaniu umowy i zainicjowaniu postępowania, uzyska specjalne uprawnienia pozwalające mu kontrolować zobowiązania i stan finansów Twojej firmy, aktywnych zobowiązań oraz umów zawartych z kontrahentami, dzięki czemu proces restrukturyzacji będzie bardziej efektywny.

Na tym etapie doradca restrukturyzacyjny dokonuje diagnozy sytuacji finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Na podstawie tej diagnozy przygotowane zostaną propozycje układowe, które będą określały warunki i terminy spłaty wierzycieli. Propozycje układowe mogą przewidywać umorzenie części wierzytelności, rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności. Możliwości jest wiele. Podstawą jest elastyczność pozwalająca wypracować rozwiązania, które będą odpowiednie dla kondycji Twojej firmy, a jednocześnie akceptowalne dla wierzycieli. Co ważne, propozycje układowe mogą zmieniać się w toku postępowania wraz ze zmianą sytuacji Twojej firmy.

Przebieg postępowania

Kluczowym momentem restrukturyzacji jest publikacja obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To od dnia publikacji rozpoczyna swój bieg czteromiesięczny termin na prowadzenie rozmów z wierzycielami i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. W tym czasie doradca restrukturyzacyjny, jako nadzorca układu, będzie wspierał Twoją firmę w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami. Celem tych negocjacji jest ostatecznie przeprowadzenie głosowania nad propozycjami układowymi i ich zaakceptowanie przez odpowiednią większość wierzycieli.

Zaakceptowanie propozycji układowych przez wierzycieli otwiera kolejny etap – pozwala złożyć wniosek o zatwierdzenie układu. Niezwykle istotne jest, aby wniosek ten został złożony przed upływem czterech miesięcy od dnia publikacji obwieszczenia. Równie istotne jest jednak to, że to dopiero na tym etapie pojawia się sąd – wcześniej działasz wspólnie z wybranym przez Ciebie doradcą restrukturyzacyjnym, z całkowitym pominięciem aparatu państwowego. Rola sądu sprowadza się wyłącznie do potwierdzenia, czy układ został przyjęty przez wierzycieli – wówczas sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Ochrona przed wierzycielami

Przez cały okres trwania postępowania, a więc przez wspomniane 4 miesiące (nie wliczając okresu niezbędnego do zatwierdzenia układu), Twoja firma będzie korzystała z ochrony przed negatywnymi konsekwencjami problemów finansowych, które mogą jeszcze pogrążyć jej kondycję finansową i diametralnie pogorszyć sytuację.

W tym okresie niedopuszczalne jest wypowiadanie kluczowych dla Twojej firmy umów (takich jak m.in. umowa najmu, dzierżawy, leasingu). Zabronione jest także wszczynanie nowych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, dzięki czemu majątek Twojej firmy będzie bezpieczny od nowych zajęć egzekucyjnych. Aktywne już w dacie zainicjowania UPR postępowania egzekucyjne zostaną zawieszone.

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać wszystkie firmy, w których ilość wierzytelności spornych (czyli kwestionowanych, uznawanych za nienależne) w stosunku do wszystkich wierzytelności nie przekracza 15%. Nie ma przy tym znaczenia, czy problemy finansowe Twojej firmy zostały spowodowane przez Covid-19, czy też nie mają żadnego związku z pandemią.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu. Continuum Restrukturyzacje to specjaliści od ratowania firm, licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, doświadczeni menedżerowie i prawnicy. Dobierzemy najlepsze rozwiązania prawne pozwalające wyciągnąć Twoją firmę z kłopotów finansowych i zachować przedsiębiorstwo.