Wykonywanie układu przez spółkę z branży tworzyw sztucznych

Prawidłowe wykonywanie układu przez producenta opakowań z tworzyw sztucznych – GP Plast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000160251) – po udanym postępowaniu o zatwierdzenie układu, w którym nadzorcą układu był prezes zarządu Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o. Sławomir Grela.

Aktualnie nadzorca wykonania układu złożył w sądzie już czwarte sprawozdanie z wykonywania układu i planu restrukturyzacyjnego przez Spółkę.

Układ został zatwierdzony postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy – Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRz 6/21). Postanowienie o zatwierdzeniu układu stało się prawomocne z dniem 23 września 2021 r.